Informatieochtenden

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u een keer de sfeer op onze school willen proeven? De komende weken houden we meerdere informatiemomenten voor nieuwe ouders op de drie locaties van de stichting Vrijeschool Almere. Op deze momenten kunt u geheel vrijblijvend kennismaken met onze school en ons onderwijs. Graag laten we onze school zien, vertellen over ons onderwijs en beantwoorden uw vragen.

We hechten er veel waarde aan dat ouders bewust kiezen voor vrijeschoolonderwijs en voor onze school. Daarom vragen we iedere ouder eerst een van de informatiemomenten bij te wonen voordat u uw kind bij ons aanmeldt.  
 

Om aan te melden voor een van de informatiemomenten kunt u een bericht sturen aan info@vrijeschool-almere.nl en daarin vermelden voor welk moment u zich aanmeldt en met hoeveel personen u komt.

Voor ouders
Deze informatiebijeenkomsten zijn voor ouders. Wij willen u verzoeken om uw kinderen niet mee te nemen naar deze momenten. 

De bijeenkomsten worden dus op drie locaties gehouden. Locatie Danslaan is de tijdelijke locatie van de Vrijeschool Oosterwold maar u mag de bijeenkomst ook op een andere locatie bezoeken (in Muziekwijk).

U kunt uw voorkeur voor de Vrijeschool Oosterwold aangeven op het aanmeldformulier dat wordt uitgedeeld tijdens de informatieochtend!

Geen evenementen gevonden!

Aanmelden kleuters

Heeft u de informatieochtend bezocht en overweegt u uw kind bij ons op school te doen? We snappen dat dit een spannend moment is. Uiteraard staan wij altijd voor u klaar als u nog vragen heeft. 

Als u uw kind aanmeldt, starten wij een zorgvuldige procedure. Op de vrijeschool geloven wij erin dat ieder kind uniek is. Wij vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Dat begint al bij de aanmelding. Zo vragen wij u om een biografieformulier in te vullen waarin wij u vragen om uw kind te omschrijven.

Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek is met de intern begeleider. Wij onderzoeken dan hoe en of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Ook wordt gekeken welke kleuterklas het beste past bij uw kind. Uiteraard is hier ook de mogelijkheid om antwoord te krijgen op eventuele vragen. Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, volgt een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

In het kort nog even de procedure na het bezoeken van de informatieochtend:

– Binnen twee weken na ontvangst van het aanmeldformulier sturen wij een ontvangstbevestiging. 
– Eind mei/november ontvangt u een biografieformulier.
– Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt volgt een gesprek met de intern begeleider, een maand later een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Naast kennismaking met de leerkracht krijgt u natuurlijk ook alle praktische informatie om goed voorbereid te kunnen starten op de Vrijeschool Oosterwold!

Wanneer aanmelden?

Gelieve uw kind aanmelden vóór:

  • 1 april 2024: voor kinderen geboren tussen 01/10/2020 – 30/03/2021
  • 1 oktober 2024: voor kinderen geboren tussen 1/4/2021 en 30/9/2021


De aanmelding wordt meegenomen in het toewijsmoment dat voor uw kind van toepassing is.

Andere taal?

Wanneer u thuis met uw kind een andere taal dan Nederlands spreekt of wanneer de taalontwikkeling van uw kind extra aandacht vraagt dan krijgt u samen met het biografieformulier ook een brief met het verzoek eerst contact op te nemen met het Taalcentrum voor een TAK-toets. Afhankelijk van de uitkomst kan het kind geplaatst worden, of gaat het kind eerst naar het taalcentrum. In dit geval zal de school de gereserveerde plek van het kind maximaal 1 jaar vrijhouden.

Aanmelden zij-instroom

Overweegt u uw kind over te plaatsen naar onze school? Dan is de volgende informatie belangrijk:

Instromen van kinderen die elders in Almere onderwijs volgen vindt in principe alleen plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar (met uitzondering van verhuizingen). We vragen alle geïnteresseerde ouders om eerst één van onze informatiemomenten bij te wonen voordat u uw kind bij ons aanmeldt.

Wanneer u interesse heeft om uw kind over te plaatsen dan kunt u uw kind(eren) gedurende het lopende schooljaar wel aanmelden. Aanvragen voor zij-instroomplekken worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Een zij-instroomprocedure kan 6 tot maximaal 10 weken in beslag nemen. Tijdens de procedure nemen wij contact op met de huidige school, het is belangrijk dat de school op de hoogte is van de wens om over te stappen.

Beschikbare plaatsen zij-instroom
Vrijeschool Oosterwold:

  • 11 onderwijsplekken klas 1/groep 3 voor kinderen geboren tussen 01/10/2016 – 30/09/2017
  • 9 onderwijsplekken klas 3/groep 5 voor kinderen geboren tussen 01/10/2014 – 30/09/2015